Grönsaksfarm under utveckling

Företaget är relativt nystartat med affärsidén att bedriva kommersiell grönsaksproduktion av tomater i växthus men också på öppna fält, baserat på hydroponisk odlingsteknik. Den främsta målgruppen för företagets högkvalitativa produkter är den Nigerianska medelklassen. Det finns planer på att utöka med paprika, gurka och sallad längre fram.

Företaget verkar i samma region som huvudstaden Abuja i Nigeria. I regionen är det en återkommande brist på grönsaker, främst tomater för sex månader per år som sammanfaller med regnperioden. Detta beror på att de lokala bönderna, som är de största producenterna av grönsakerna, inte kan inte producera under regnperioden. Detta ger företaget ett gyllene tillfälle eftersom de kan använda sina växthus och teknik för att producera när andra inte kan, och dra nytta av det höga marknadspriset under denna period.

Företaget bidrar till utvecklingen i regionen genom att ge utbildning och arbete till både de som redan har god utbildning men också utvecklingsmöjlighet för dem som som endast har lägre utbildning genom att träna/utveckla dem inom området av moderna, hållbara och goda jordbruksmetoder.

Trots att jordbruket i Nigeria omfattar omkring 40% av Nigerias BNP och sysselsätter över 70% av den produktiva arbetskraften så odlas endast 40% av landets över 84 miljoner hektar åkermark. Företagets mål är att bedriva ekonomiskt lönsamt jordbruk genom att balansera mellan effektiv och produktiv produktion men samtidigt ta miljöansvar och verka för hållbar utveckling.

 • MIGS logo
 • Abaja Nigeria has warm wheater year around. The black line is the daily/24 hours average temp. Screenshot from yr.no
 • The production plan for MIGS is to peak production during the rain season when outdoor cultivation is impossible leading to a shortage of tomatoes in the market and higher prices. Screenshot from yr.no
 • Manpan will eventually build a Guest House overlooking a river and Valley. Manpan has 20 acres of land to develop here
 • Houses of poor people in the neighborhood of the farm
 • The greenhouses will be located here - autumn 2015
 • Manpan engages people locally to carry out the work needed
 • Fruit trees and trees for shade are planted to give a nice environment - early autumn 2015
 • This type of greenhouse is the goal of the project - ordered summer 2015
 • First container on the road with the green-house parts - early November 2015
 • Holes have been digged for the green-house poles - Novermber 2015
 • holes for poles filled with cement - November 2015
 • Constrution parts to the green-house is raised - Late January 2016
 • Manpan mounts construction part to the roof - Late January 2016
 • Construction work of greenhouse - beginning of March 2016
 • Casting of anchorages - beginning of March 2016
 • Planting of nursery tomato plants - beginning of March 2016
 • In total 15000 nursery plants planted during March 2016, the plants will be moved to the green-house and net-house as soon as construction is ready
 • The green-house construction is almost finished and will soon be covered by the cladding - end of March 2016
 • The tomato seeds planted a couple of weeks ago have now begun to sprouting - end of March 2016
 • Tomato harvest from
 • Ridges has been prepared for the nethouse - summer 2015
 • Pump room has been built, water tanks outside - summer 2016
 • Water tanks installed - total capacity 40.000 litres - summer 2016
 • A footbridge has been built over the nearby river - summer 2016
 • The grass needs to be cut to reduce risk for fire
 • New batch of seedlings are planted - Dec 2016
 • 500 plants of lettuce soon ready for harvest - Dec 2016
 • 100 water melons have been planted - Dec2016
 • slider
 • Fresh and well-tasting - Dec 2016
jquery slider by WOWSlider.com v8.7

 

Läs mera om MIGS i dokumentet med företagspresentation på länken nedan (på engelska):

MIGS företagspresentation

Dokumentet innehåller följande kapitel:

 • Company presentation
 • Vision/Mission
 • Main revenue streams
 • 12- ­36 months objectives
 • How does your business contribute to a flourishing local community?
 • Environmental sustainability
 • Missional
 • Financial performance
 • Risk Analysis
  • Fire
  • Diseases and pests
  • Security
  • Corruption
 • Details of the loan

 


Senaste nyhetsbrevet

MIGS Nyhetsbrev okt 2020

Arkiv nyhetsbrev

Nyhetsbrev från MIGS där växthusen nu är under uppbyggnad, se MIGS VEGETABLES FARM UPDATE 2015-12-18

Nyhetsbrev från MIGS där växthusen nu är nästan klara och 15000 tomatplantor är planterade, de första spirar, se MIGS Vegetables Farm – Nyhetsbrev 2016-03-29.

Nyhetsbrev från MIGS från december 2016 där vi kan glädjas åt växande verksamhet även om det fortfarande är i  ett uppstartskede, se Nyhetsbrev Manpan 2016kv4

Nyhetsbrev från MIGS från våren 2017. Året började bra men sen kom först stark hetta och därefter  kraftiga stormar som slet sönder växthuset, se MIGS VEGETABLE FARM – nyhetsbrev 2017 våren

Nyhetsbrev från MIGS från sensommaren 2017. Information om hur växthuset ska lagas med nytt material som leverantören är väldigt tillmötesgående och bjuder på men Manpan står för fraktkostnaden. Här finns också ett förslag på att passa på och samtidigt investera i ytterligare ett växthus som kan sampackas med ersättningsmaterialet, se MIGS VEGETABLE FARM – nyhetsbrev 2017Q3

Nyhetsbrev från MIGS från november 2017. Leverans av nylonbeklädnad och andra reservdelar till det skadade växthuset är på gång från leverantören och sampackat med det nya växthuset. Manpan har förberett grunden för det nya växthuset och nya grödor är på tillväxt, se MIGS Vegetable farm Nov 2017

Uppgifter om lån

Storlek på begärt lån: $ 100000

Önskad återbetalningstid: 5år

Skäl för låneansökan: Utrustningskostnad, kostnader och omkostnader för verksamheten under första året.
2015-12-23 Naventures investerare har hittintills bidraget med 500 kSEK som har täckt kostnaden för växthus och att sätta dem på plats men MIGS behöver ytterligare ca 200 kSEK för inköp av plantor, plantbäddar, löner till personal m.m. tills intäkterna kommer från odlingarna i slutet av våren 2016

2016-03-25 Konstruktion är nästan klar och växthusens beklädnad planeras ske inom en snar framtid. Frön till 15.000 växter har planterats för några veckor sedan och spirar nu som plantor. Förväntad skörd i juni / juli med ca 8-10 kg/planta