I World Economic Forums rapport från 2016 kan man läsa följande:

 • Afrika behöver infrastruktur som vägar, järnväg, flygplatser, elnät, telekom och datanät. De företag som har produkter och tjänster inom infrastruktur fyller ett enormt behov (Naventure investerar i stenkrossanlägning för vägbyggen i Nigeria)
 • Afrikanska handelshinder håller på att tas bort och det finns en enorm potential för intra-Afrikansk handel
 • En växande kundbas med tillväxten av den afrikanska medelklassen
 • Digital transformering. Afrika är redan ledande med betalningsfunktioner i mobilen men även på flera andra sätt är afrikanerna snabba på att tillämpa mobil teknik.
 • Afrikansk produktion håller (äntligen) på att diversifieras utöver bara råvaror. Flera afrikanska länder ser nu en återvändande diaspora som för med sig sitt yrkeskunnande tillbaka till Afrika och utvecklar dess industri.
 • Afrika kan leda i hållbar utvekling genom att ta efter det som fungerar på andra platser i världen utan att belastas av gammal teknologi som måste underhållas.

 

Utveckling i Afrika söder om Sahara

Sammandrag från IMF årliga rapport okt 2013

 • Hög tillväxttakt i snart 15 års tid och kan bli världens snabbast växande region
 • Mellan 2000 och 2012 har antalet medelinkomstländer ökat från 9 till 22, med en sammanlagd befolkning på 380 miljoner
 • 85 miljoner hushåll tillhör ”global consumer class” och beräknas öka till 120 miljoner 2020
 • Handeln med omvärlden har ökat med 200% mellan 2000 och 2012
 • Sveriges varuexport till Afrika söder om Sahara är mer än dubbelt så stor som varuexporten till Indien
 • För första gången någonsin lever mindre än hälften av befolkningen i absolut fattigdom

Varför är Afrikas tid nu?

Sammandrag från Harvard Business Review okt 2013

 • Enorm marknad
 • Relativt god politisk stabilitet
 • Stor arbetskraft, snart världens största, många med god utbildning
 • Inter-afrikansk handel håller på och utvecklas
 • Användning av mobiltelefoni exploderar.
  • Kommunikation är en förutsättning för handel ex.vis att kunna sälja och beställa varor.
  • Att kunna betala elektroniskt är en förutsättning för handel på distans. Många saknar bank-konto och kreditkort därför är betalsystem kopplat till mobilen avgörande.
 • Det görs omfattande offentliga nationella investeringar i utbildning och hälsa
 • Den största andelen av världens ännu ej utnyttjade odlingsbara areal finns i Afrika

 

Reflektioner om utvecklingen

 • Flera ledare för internationella storföretag har insett detta och har redan börjat eller planerar att flytta ex.vis tillverkning och annan verksamhet till afrikanska länder.
  • Detta är positivt förutsatt att de anställda får rättvisa löner och råvaru-resurser används på ett ekologiskt hållbart sätt
 • Det är dock ännu bättre om afrikanerna själva kan starta och driva företag och därmed få större möjlighet att ta kontrollen över utvecklingen och större möjlighet att kunna påverka sin framtid.
 • Vi verkar i ett tidsfönster där multinationella företag kommer att dominera i Afrika om inte afrikanska småföretagare hinner växa sig starka tillräckligt snabbt.
  • Naventure vill hjälpa afrikanska företag att utvecklas. Detta tror vi ger den bästa möjligheten till hållbar utveckling, fungerande demokrati och jämställdhet i afrikanska samhällen och länder.