Vår erfarenhet är att Afrika behöver goda entreprenörer och företag, de är motorn i en utveckling som bidrar till bättre livsförutsättningar för många. Dessa företag behöver exponering, kunskap, nätverk och kapital för att utvecklas.

Naventure Nordic AB grundades 2015 som ett dotterbolag till det afrikanska investmentbolaget Naventure Ltd som en naturlig fortsättning av många års samarbete med företagsutvecklande biståndsarbete i Afrika.

Det afrikanska bolaget Naventure Ltd ägs av den kristna organisationen The Navigators Africa. De har sedan 1990 utvecklat entreprenörer och företag, bland annat genom investeringsfonder och entreprenörsutbildningar i flera länder i Afrika. Flera 1000 deltagare har genomgått utbildningen och många företag har bildats, blivit lönsamma och växer samtidigt som de medvetet bidrar till en positiv samhällsutveckling. Det afrikanska Naventure Ltd. bildades ur detta nätverk för att på affärsmässig och etisk grund ge möjlighet till investeringar i ett urval av dessa företag.

Naventure Nordic AB bildades för att kunna erbjuda den nordiska marknaden samma möjlighet att göra lönsamma investeringar som samtidigt utvecklar Afrika.

Tyvärr så accepterades aldrig det afrikanska ägande av Naventure Nordic av svenska banker och gjorde det svårt för oss med nödvändiga bank-tjänster, därför ombildades Naventure Nordic under 2016 och har idag 10 svenska delägare.