Vision:

Ett växande nätverk av socialt ansvarstagande och lönsamma  företag  som bidrar till en positiv samhällsutveckling i Afrika

Uppdrag:

Att erbjuda investeringsmöjligheter i utvalda afrikanska företag med god affärsetik

Naventure Nordic ABs huvuduppdrag är att erbjuda företag och privatpersoner i Norden möjlighet till investeringar i lönsamma och ansvarstagande företag som bidrar till en positiv utveckling i samhället . Vi kan presentera goda samarbetspartners där vi genom vår långvariga relation till ett stort nätverk i Afrika, har erfarenhet av den personliga integriteten och den affärsmässiga prestationen. I finansieringsprocessen säkerställs att företagets utveckling bidrar till god social och miljömässig utveckling såväl som lönsamhet. Detta är något unikt som vi vill presentera för den Nordiska marknaden. Vi kan erbjuda:

  • Direktinvesteringar till enskilda företag med förväntad hög ränta.
  • Möjligheter att arbeta med partnerskap där erfarna företagare kan bidra med sina kunskaper och erfarenheter för att utveckla företag i Afrika.
  • Vi erbjuder också coachning, rådgivning och utbildning till företag.