Goda relationer och förtroende är viktigt för Naventure Nordic för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet på ett framgångsrikt sätt. Under våren 2018 har lagstiftningen avseende hur företag och organisationer hanterar samt lagrar personuppgifter förändrats och nedan följer information om hur detta påverkar dig och Naventure.
Lagen är allmänt känd under namnet GDPR.

Insamling och lagring av uppgifter
Naventure Nordic samlar in samt lagrar uppgifter om dig när du uttrycker intresse för vår verksamhet och anmäler dig till vårt nyhetsbrev, då sparar vi din e-postadress. När du vill investera i ett av våra projekt så sparar vi ytterligare personligt data för att kunna hantera investeringstransaktioner ex.vis med amorertering och för att kunna kontakta dig om investeringen i projektet.

Angående spridning av information
Naventure Nordic delar ej någon information som vi har sparat om dig med någon utav våra afrikanska partners eller någon annan organisation, dina uppgifter används endast för vår verksamhet. Naventure Nordic behåller endast dina uppgifter så länge som det krävs för att vi ska kunna erbjuda dig de tjänster som vår verksamhet tillhandahåller, detta innebär exempelvis information om vår verksamhet, nyheter om investeringsmöjligheter samt uppdateringar om dina investeringar. När dessa tjänster inte längre används, dvs. när en investering avslutas kommer dina uppgifter att raderas.

Ändring/radering av information
Du har rätt att be oss informera dig om vilka uppgifter som vi lagrar om dig, genom att kontakta oss kan du skräddarsy vilken information som vi delar med dig, ändra eller uppdatera vilka uppgifter som du givit oss samt begära att dina uppgifter raderas permanent.