Styrelseledamöter – Naventure Nordic AB

Karin Woxlin – ordförande
Karin arbetar med analys och utveckling av instrument till satelliter på RUAG Space i Göteborg. Hon har mycket erfarenhet av projektledning med både tekniskt och ekonomiskt ansvar. Är civilingenjör och har även licensierat inom området solenergi. Har under 10 år varit aktiv i styrelsen för ideella föreningen NavPartners med målet att åstadkomma bestående förändring för fattiga och utsatta i Afrika.
karin@woxlin.com

Nils Lindh – vice ordförande
Nils arbetade under tio år med att utveckla NavPartners framgångsrika projekt för utveckling av näringsliv och samhälle i Afrika. Detta har lett till grundandet av Naventure Nordic AB för att fortsätta utveckla förutsättningar för att goda och framgångsrika företag ska kunna bidra till lokalt värdeskapande i Afrika. Han verkar också som företagscoach och organisationsutvecklare. Nils är företagsekonom och miljövetare.
nils.lindh@naventure.se

Karin Gustafsson
I kontakten med NavPartners och en studieresa till Kenya för att se projekt/verksamheten på plats gav Karin ett intresse för Afrika och hur The Navigators Africa arbetar för att förbättra människors livssituation. Karin är del av Intresseföreningen Navpartners styrelse och varit yrkesverksam som barnsjuksköterska.
karin.gustaf@bredband.net


Anders Bergenholtz – informationsansvarig
Anders har lång erfarenhet inom Information Communication Technology med många internationella uppdrag, både som konsult/rådgivare och som tekniskt ansvarig i leveransprojekt i sitt professionella yrkesliv. Anders är civilingengör. Engagemanget i Naventure bottnar i en vilja att se människor och samhällen utvecklas och lyftas ur fattigdom genom småföretagande i Afrika.
eldigsi@gmail.com


Övriga delägare i Naventure Nordic AB

Christian D. Moeller
ch.moeller@)telia.com

Emma Woxlin
Emmawox@gmail.com

Frida Skarp
fridaskarp@gmail.com

Jörgen Lindh
jklindh@gmail.com

Kalle Skoglund
kskoglund2@gmail.com

Mattias Lägermo
mattias@mattiasbygg.se


Styrelseledamöter –  Naventure Ltd

Harold Kachaje ordförande- Gaberone Botswana
Auktoriserad revisor, driver en familjeägd revisionsfirma
impactfs@mega.bw

Edward Sekabanja – Uganda
Advokat, driver en advokatbyra med 10 anställda
sekabanj@infocom.co.ug

Peter Taniform – Cameroon
Civilingenjör och arbetar för Världsbanken med ansvar för infrastruktur i Centralafrika, kör också sin egen konsultverksamhet
peter.kangamba@kcm.co.zm

Wanjau Nduba – Kenya
CEO Naventure Ltd
wnduba@navigators.co.ke