Sustainable World Corporation Nigeria Sustainable World Corporation Nigeria
Tafauti Infrastructure Nigeria Limited – Stenkrossanläggning Tafauti Infrastructure Nigeria Limited – Stenkrossanläggning
Dorato Fastighets-kooperativ – lån till tomter Dorato Fastighets-kooperativ – lån till tomter
Globe Cab Services Ltd Globe Cab Services Ltd
Fynn Associates – radiologiklinik Fynn Associates – radiologiklinik
MIGS Global Heritage Ltd – Grönsaksfarm MIGS Global Heritage Ltd – Grönsaksfarm