Naventure Nordic erbjuder

 • Direktinvesteringar till enskilda Afrikanska företag. Minsta belopp: 10000 SEK
 • Samarbete mellan svenska och afrikanska företag: nya marknader, nätverk och förtagsutveckling
 • Möjlighet att bidra med kunskap, erfarenhet och nätverk för att utveckla hållbart företagande
 • Investeringsresor med olika företagsbesök i Afrika, kontakta oss för mera information
 • Utbildningar t ex Next stop Africa (tre dagars förberedelse för att investera i Afrika)
 • Coaching inom t ex företagssansvar, hållbarhet och strategisk utveckling.
 • (Kommer senare när vi har fått större volym: Låna in medel i Naventures företagsutvecklingsportfölj med god avkastning. Minsta belopp: 10000 SEK)

Vårt uppdrag är att sänka tröskeln för svenska företag och privatpersoner att verka i Afrika och med kunskap, erfarenhet och finansiella resurser bidra till en inhemsk hållbar företagsutveckling i Afrika. Vi minimerar risken för investerare genom att presentera goda samarbetspartners, där vi har erfarenhet av den personliga och affärsmässiga prestationen, som ligger till grund för förtroendet för företagsledaren och företaget. Genom att investera tillsammans med Naventure har du möjlighet att vara med och påverka den Afrikanska marknadsutvecklingen i en hållbar inriktning.

Övrig information

 • Investeringar bygger på affärsmässiga bedömningar, där goda relationer och upparbetat förtroende är grundförutsättningen
 • Alla investeringsbeslut fattas av styrelsen

Risker att beakta som investerare

 • Finansiell risk innebär att det enskilda bolaget som investeras i inte utvecklas enligt planen. För att minska risken görs noggrann granskning av ägaren och den finansiella utvecklingen i företaget.
 • Ekonomisk risk omfattar konjunktur svängningar, ränte- och valuta utveckling. Den ekonomiska risken ser olika ut i varje land.
 • Politisk risk finns i varje land. I Afrika är de flesta länderna relativt unga demokratier. I de flesta länderna har demokratin utvecklats på ett mycket positivt sätt och lett till några av världens mest snabbväxande exempel. Man behöver dock vara medveten om hur det politiska läget i de olika länderna är och göra sig en bedömning.
 • Kulturell risk är kanske den mest svårbeskrivna, och kanske också den viktigaste. Vi kommer från olika kulturella bakgrunder och våra världsbilder ser olika ut. Därför är det viktigt att djupa relationer byggs och att det får ta tid. När man får mer förståelse och ser bakomliggande orsaker till ett visst handlingssätt minskar de kulturella riskerna som tar sig uttryck i missförstånd, frustration och besvikelse.

Ett axplock av projekt som finansierats genom Navigators Africa, Naventure Ltd och Naventure Nordic AB

 • 2010 gjordes en finansiering av Timothy Mahindas konferensanläggning Lukenya Getaway i utkanten av Nairobi. Konferensanläggningen är lönsam och expanderar ytterligare. Se www.lukenyagetaway.com
 • 2011 startades ett pilotprojekt med fem svenska investerare som investerade i M&D Homes i Nairobi. Se www.mdhomesltd.com
 • 2012 startades ett joint venture M&D Bygg, ägt av Mattias Bygg i Tranås, se www.mattiasbygg.se och M&D Homes i Nairobi. Från oktober 2012 är detta också ett projekt för kompetensutveckling inom byggnation och företagsutveckling med stöd från Swedfund/Swedpartnership.
 • 2013 Mercy Mahiainis företag Projector Solutions finansierade ny konferensutrustning med hjälp av en svensk investerare. Se www.projectorsolutions.net
 • 2015 MIGS Global Heritage finansierades till stor del av ett antal personer i Sverige  genom Naventure för inköp av växthus och utrustning, se MIGS Global Heritage Ltd
 • Se övriga projekt som finansierats av Naventure Nordic