För den som vill göra en större investering med högre ränta men också beredd på att ta en högre risk, kan möjligheten till att göra en direkt investering i ett utvalt företag som Naventure Nordic AB söker finansiärer till. Det är möjligt om du vill investera 10 000 kronor eller mer.

Direktinvesteringar – Så här går det till:

  1. Du kontaktar oss via mail eller ringer enligt nedan. Om du hellre vill att kontrakt skickas per brev eller som krypterat fil i mejl där vi ger dig lösenord för att låsa upp filen, så går det också bra, meddela oss det i så fall
  2. Du meddelar vilket företag du vill investera i och beloppet du tänkt dig. Vi behöver också få ditt personnummer, din adress, telefonnummer samt bankuppgifter (clearing nummer och kontonummer) för framtida utbetalning av ränta och amorteringar.
  3. Vi skickar ett förslag på revers mellan dig och låntagaren i Afrika samt information om vilket kontonummer som du ska sätta in pengarna på.
  4. Om du är nöjd med revers-förslaget inklusive företagets avbetalningsplan så godkänner du reversen och sätter in pengarna. Exempel på revers
  5. När ränta och amorteringar betalas till Naventure Nordic ABs konto vidarebefordras pengarna snarast till ditt konto med avdrag för Naventure Nordic ABs avgifter.

Vad gör Naventure Nordic AB och vad kostar det?

Varje investering Naventure Nordic AB erbjuder föregås av en process att säkerställa att företaget är ett företag med gott socialt och miljömässigt ansvarstagande, är eller har en god potential att bli vinstgivande och har en förmåga att betala ränta och amortera lånen. Naventure förhandlar också fram villkoren och säkerställer att de finansiella riskerna blir så låga som möjligt och att det finns erforderliga säkerhet. Vi ombesörjer också att transaktionskostnaderna blir så låga som möjligt genom att samordna insättningar från flera investerare med ränteutbetalningar och amorteringar från företag i Afrika som går i andra betalriktningen så att så få transaktioner som möjligt görs och därmed minskas transaktionskostnaden.

Avgiften för Naventures adminstrationskostnader är typiskt 20% av räntan som återbetalas av låntagaren till investeraren, exakta villkor framgår av reversen för den aktuella investeringen.

Exempel: För ett lån på 100.000 kronor till ett företag i Afrika med 10 procents årlig ränta, är den årliga räntan 10.000 kronor varav 2.000 kronor blir avgiften till Naventure Nordic AB.