Sustainable World Corporation Nigeria

Posted on Dec 22, 2018 in
Sustainable World Corporation Nigeria

Sustainable World Corporation Nigeria (SWC Nigeria) utvecklar nästa generations företagare. Ett centrum för entreprenörskap är under uppbyggnad, en frizon för ansvarsfullt företagande i ett korrupt samhälle med enorma sociala och miljömässiga utmaningar att ta itu med. Affärsinriktade, innovativa och ansvariga entreprenörer behövs för att förse den nigerianska marknaden med viktiga produkter och tjänster och skapa […]