Sustainable World Corporation Nigeria (SWC Nigeria) utvecklar nästa generations företagare.

Ett centrum för entreprenörskap är under uppbyggnad, en frizon för ansvarsfullt företagande i ett korrupt samhälle med enorma sociala och miljömässiga utmaningar att ta itu med. Affärsinriktade, innovativa och ansvariga entreprenörer behövs för att förse den nigerianska marknaden med viktiga produkter och tjänster och skapa arbeten.

SWC Företagscentrum /Innovation Hub

Teamet i SWC Nigeria är fem entreprenörer med etablerat samarbete med Naventure Nordic sedan tidigare investeringar. De har fått mycket erfarenhet de senaste åren:
❖ Alla i teamet driver egna företag, och har därför erfarenheter av möjligheter och utmaningar i företagande.
Itzinya Start Up Academy har gjort det möjligt för över 80 unga entreprenörer att börja utveckla företag, 55 företag är redan igång.
❖ Utbildningar för familjeföretag med coaching och forskning för att företag ska kunna drivas långsiktigt, även över generationsskiften.

SWC Nigeria utvecklar nu ett centrum, “SWC Nigeria Innovation Hub”, för att samla alla företag i nätverket på en plats med sikte på att utbilda och coacha företagare, ge en miljö för företag att utvecklas i och bidra till en kultur av öppenhet och förtroende och därigenom bygga en trygg miljö där kunskap delas och relationer främjas. Centret kommer att ha 11 kontor som ger plats för 15 till 20 företag och vara tillväxtmiljö för ytterligare ett tiotal företag. Det kommer också att vara värd för lokala och internationella affärsaktiviteter som Itzinya akademin, Itzinya pitch challenge, familjeföretags- och affärsutvecklingsutbildningar.

SWC Nigeria hyr byggnaden från hyresvärden till ett förmånligt pris i fem år. Kostnaden för renovering är en förskottsbetalning på hyresavtalet vilket gör det möjligt för SWC att renovera det för att tjäna centrumets syften. Efter fem år finns det möjlighet att förnya hyresavtalet.

Centret får intäkter från hyrorna som betalas av medlemsföretagen, företag som hyr kontorsplats och ges tillväxtmiljö i centret samt från utbildningar och konferenser. För alla parter ger centret kostnadsbesparingar och andra mervärden genom delad service och utrustning.

SWC Nigeria är medlem i det internationella affärsnätet Sustainable World Corporation som bland annat arrangerar den årliga Swedish Winter Challenge https://swcorporation.se/

Investeringserbjudande
Naventure Nordic AB inbjuder att låna pengar till SWC Nigeria för färdigställande av SWC Nigeria Innovation Hub. Centret är i bruk, men häften återstår att göra klart. För slutförande behövs ytterligare 400 000 kronor. Genom att investera bidrar du till att förbättra möjligheterna för företagande i den nigerianska huvudstaden. Centret kommer att underlätta för fler unga företagare att starta företag genom en miljö som främjar innovation, hållbarhet, affärsmässighet och lärande.

[wowslider id=”22″]

Risker
Affärsverksamhet i Nigeria omfattar alltid risker på grund av den föränderliga politiska situationen och de svaga institutionerna i landet. Men riskerna hålls måttliga i denna investering på grund av att återbetalning av lånen personligen garanteras av de fem delägarna i SWC Nigeria Ltd. De betalar alla hyror till centret och har tidigare betalat lika höga eller högre hyror på tidigare platser.

Nyhetsbrev/Rapporter

SWC nyhetsbrev oktober 2020

Äldre nyhetsbrev

SWC Nigeria, nyhetsbrev 2020 kvartal 1

Nyhetsbrev November -19, SWC Innovation Hub – Sammanfattning

Nyhetsbrev September -19, SWC Innovation Hub – Sammanfattning

Detaljer om lånet
Storlek på begärt lån: 400 000 SEK
Återbetalningstid: 5 år
Årlig ränta: 9 procent
Lägsta investering: 10 000 SEK
Avgifter: Inga avgifter betalas av långivaren.
Låntagaren SWC Nigeria kommer att betala en uppläggningsavgift om fem procent till Naventure Nordic AB för att ordna lånen och en årlig förvaltningsavgift.