Fynn Associates – radiology services

Posted on Sep 14, 2015 in
Fynn Associates – radiology services

Fynn and Associates is a diagnostic radiology service provider offering general x-ray, ultrasound, fluoroscopy and mammogram services. The mission of Fynn & Associates is to provide the best radiology and medical imaging services in a comfortable and reassuring environment using best practices and state of the art facilities. The main revenue streams derive from medical […]

Fynn Associates – radiologiklinik

Posted on Aug 24, 2015 in
Fynn Associates – radiologiklinik

Fynn and Associates är en radiologiklinik som erbjuder diagnostik genom allmän röntgen, ultraljud, genomlysning och mammografi. Företagets uppdrag är att erbjuda marknadens bästa tjänster radiologi och bilddiagnostik i en bekväm och lugnande miljö med hjälp av bästa praxis och toppmoderna faciliteter. De huvudsakliga intäkterna kommer från patienter finansierade genom sjukförsäkring (65%), privata patienter, främst från […]