Tafauti Infrastructure Nigeria Limited – Quarry site and crushers

Posted on Nov 2, 2017 in
Tafauti Infrastructure Nigeria Limited – Quarry site and crushers

The core business is production of aggregates for the construction industry, by operating a granite quarry where granite is crushed and sold to end users (contractors) for use in construction projects. Product sizes consist of 4 standard sizes, with provision for on demand sizes. [wowslider id=”21″] Market situation Infrastructure is crucial for a country’s development […]

Tafauti Infrastructure Nigeria Limited – Stenkrossanläggning

Posted on Nov 2, 2017 in
Tafauti Infrastructure Nigeria Limited – Stenkrossanläggning

Tafauti Infrastructure är ett nybildat företag. Kärnverksamheten är produktion av makadam och andra stenkrossprodukter. Företaget förfogar över en bergtäkt där granit krossas till makadam och säljs till slutanvändare (entreprenörer) för användning i väg och byggprojekt. Verksamheten kommer att leverera produkter till regionen runt huvudstaden Abuja i Nigeria.  Tillgång till fungerande infrastruktur är en förutsättning för att ett […]