Tafauti Infrastructure är ett nybildat företag. Kärnverksamheten är produktion av makadam och andra stenkrossprodukter. Företaget förfogar över en bergtäkt där granit krossas till makadam och säljs till slutanvändare (entreprenörer) för användning i väg och byggprojekt.

Verksamheten kommer att leverera produkter till regionen runt huvudstaden Abuja i Nigeria.  Tillgång till fungerande infrastruktur är en förutsättning för att ett land ska utvecklas därför är detta viktigt projekt för utvecklingen då Nigeria har en enorm brist på infrastruktur, vilket också innebär att det kommer att råda stor efterfrågan på stenkrossprodukter under lång tid framöver.

Företaget har som ambition att vara en leverantör som överträffar kundens förväntningar. Det kommer att ta ett ansvar för den påverkan på miljön som verksamheten ger upphov till liksom för social och ekonomisk utveckling i området där de är verksamma. Det kommer uppvisa ett stort samhällsansvar bland annat genom att visa att det går att bedriva denna typ av företag utan korruption och utveckla personalen genom ett coachande ledarskap. Del av vinsten kommer att investeras i sociala projekt genom kristna organisationer som verkar i landet.

[wowslider id=”21″]

Marknadsläget

Nigeria har en enorm brist på infrastruktur, det saknas 17 miljoner bostäder och landet har 19700 mil med vägar varav endast 18% av dem är asfalterade, dessa vägar står dock  för cirka 90% av trafiken. Stenkrossprodukter används till vägbyggen och av byggbranschen. Stenkrossprodukter utgör 94% av asfaltbeläggningen och 80% av betongen på vägarna och är därför en central och viktig del för båda fastighets och vägbyggen.

Huvudsakliga intäktsströmmar

Kortsiktigt

Försäljning av makadam och andra stenkrossprodukter till entreprenörer / byggprojekt och privatpersoner som bygger egna fastigheter, från ett kommersiellt och efterfrågestyrt produktion från ett kontrakterat stenbrott.

Medium / Långsiktigt

1. Betongproduktion i satser/omgångar
2. Asfaltsproduktion i  satser/omgångar
3. Tegelstenar och tegelplattor
4. Stenar i olika dimensioner

12-36 månader mål

Målet för de närmaste tre åren bygger på företagets strategi att leverera  en nyckelkomponent för byggindustrin – stenkrossprodukter, vilket är det väsentliga och viktigaste materialet i varje infrastrukturprojekt. Stenkrossanäggningar är till skillnad från gruvdrift är en tämligen okomplicerat produktion och effektiv drift jämfört med gruvbrytning och är normalt betalt i förskott. Som en avsiktlig strategi kommer Tafauti att fokusera på produktion och försäljning av stenkrossprodukter med planer för att ta fram produkter med ett mervärde (betong och asfalttillverkning) på egen hand.

 

Hur bidrar ditt företag till ett blomstrande lokalsamhälle?

1. Vilken inverkan har din verksamhet på din omgivning, kan den bidra till att uppnå ett blomstrande Afrika?

a. Gruvindustrin i verksamhetsområdet domineras av utländska företag. Tafauti kommer att bli en stor inhemsk spelare i branschen.
b. När företaget är fullt bemannat kommer företaget att ha cirka 35 personer anställda och vi har en medveten policy att i första hand anställa kvalificerade personer från närliggande samhällen.
c. En karriärsutvecklingsplan från trainee till examinerad ingenjör kommer att bidra till att personalutveckling.
d. Utveckling av talanger genom mentorskap.
e. Produktdistribution och outsourcing av vissa tjänster kommer att erbjudas till kompetenta aktörer i grannskapet/närområdet.
f. En väl avvägd insats för att stödja kapacitetsuppbyggnad av humankapital genom stipendier och läger.
g. Konstruktion och underhåll av en 1,45 km lång tillfartsväg som öppnar området för framtida utveckling.

2. Miljöhållbarhet: Våra miljöskyddsåtaganden är:

a. Drift på ett miljövänligt sätt. En miljökonsekvensbeskrivning och miljöledningsplan är på gång. En policy om utsläpp och hantering av avfall kommer att finnas på plats och redovisas.
b. All verksamhet kommer att ske med hänsyn till hållbar praxis och en miljöövervakningsplan kommer att finnas på plats.
c. Sprängning kommer att utformas för att ge minsta möjliga påverkan på miljön och stenbrottet kommer att återställas för alternativ användning efter avslutad drift.
d.Solenergi kommer att användas för  belysning vid anläggningen

3. Samhällsengagemang

Företaget kommer att drivas med stort med socialt ansvar. Vi åtar oss att fortsätta att stödja uppdrag som företagets grundare tidigare har stött som individer. Ett av företagets syfte är att stödja mission och sociala projekt med tanke på de enorma behoven som finns bland dessa ingår
a. Navigatörernai Port Harcourt.
b. Calvary Ministry (CAPRO http://capromissions.org/history/) missionärer för att nå de onådda i gränsområdena.
c. Mission och ansvarstagande inom företaget och i det omgivande samhället.

Ingående företagspresentation

Läs mera om Tafauti Infrastructure i dokumentet med företagspresentation på länken nedan (på engelska):

Tafauti Company presentation with QA

Dokumentet innehåller följande kapitel:

 • Company presentation
 • Vision/Mission
 • Main revenue streams
 • 12- ­36 months objectives
 • How does your business contribute to a flourishing local community?
  • Environmental sustainability
  • Missional
 • Financial performance
 • Risk Analysis
 • Details of the loan
 • Questions and Answers

Nyhetsbrev

 Investerare,Tafauti Infrastructure Nigeria Limited

Detaljer om lånet

I februari fick företaget lån om 360 000 kronor förmedlade av Naventure Nordic. Verksamheten startade med ett uppdrag att krossa sten i samband med utveckling av ett markområde i Abuja. Det gav tidiga intäkter som möjliggjorde ytterligare investering inför starten av verksamheten i stenbrottet i maj. Se också video-klipp Stenkrossmaskiner i arbete från april.

Utveckling ser positiv ut för Tafauti Infrastructure Nigeria Ltd.

Villkor för detta lån (nr 2):
Minsta investeringsbelopp: 10 000 kronor per investerare
Teckningstid för investering i denna omgång: 25 juni till 15 juli 2018
Storlek på det begärda lånet: I denna omgång 500 000 kronor
Återbetalningstid: 5 år
Årlig ränta: 13 %

Skäl för låneansökan: Helt enligt plan behöver bolaget köpa ytterligare utrustning för att inte behöva hyra in maskinerna till betydligt högre kostnad och då planerar man att köpa en grävmaskin och ett lager med reservdelar.

Är du intresserad, fyll då i förmedlingsavtaletoch skicka det till oss