Så här går det till:

Investering i företagsportföljen

Naventure Nordic AB erbjuder att investera i en portfölj av företag. Detta innebär att Naventure Nordic lånar pengar av dig som sedan kan användas att investera i flera olika företag. Fördelen för dig är att den finansiella risken blir lägre eftersom den är fördelad på flera företag i olika branscher och i olika länder i Afrika. Vi erbjuder f.n. en årlig ränta om 6 procent under 2015-2016. Räntan för påföljande kalenderår meddelas i december varje år. Lånet är på tre år och förlängs därefter automatiskt ett år i taget om du inte meddelar att du vill att pengarna ska betalas tillbaka.

Så här går det till:

  1. Du kontaktar oss via mail eller ringer enligt nedan.
  2. Du meddelar att du vill investera i företagsportföljen och beloppet du tänkt dig (lägst 10 000 kr). Vi behöver också få ditt personnummer, din adress, telefonnummer samt bankuppgifter (clearing nummer och kontonummer) för framtida utbetalning av ränta och återbetalning.
  3. Vi skickar ett förslag på revers mellan dig Naventure Nordic AB samt information om vilket kontonummer som du ska sätta in pengarna på. Exempel på revers
  4. Du godkänner förslaget på reversen och sätter in pengarna.
  5. Vi skickar en uppdaterad revers till dig.
  6. Räntan utbetalas senast 31 januari varje år (med start 2017)

Sidan uppdaterad senast 2015-10-18