Erbjudandet gäller ett lån till ett kooperativ/sparförening bestående av 26 yrkesverksamma kristna kvinnor i Nairobi i åldern 45-60 år som har för avsikt att köpa två tomter utanför Nairobi utmed Mombasa-vägen, inte så långt från den internationella flygplatsen.

Kvinnorna som i de flesta fallen har en familj har tagit initiativet till att ge familjen en säkrare ålderdom genom att varje kvinna/familj kommer att äga en lägenhet var för eget bruk, och en lägenhet var som de hyr ut därmed får de en månatlig inkomst. Detta är värt mycket i ett land där det nästan inte finns någon pension från staten.

Föreningen har redan samlat ihop till merparten av köpesumman men behöver ytterligare ca 200.000 SEK, det är således detta belopp som vi/Naventure erbjuder till svenska investerare som vill vara med.

Föreningen äger en lägenhet som de köpt för några år sedan för ca 500.000 SEK men som nu är värd ca 900.000 SEK, men denna försäljning vill man vänta med. Planen är att tomterna ska köpas nu i mitten av maj och köpet helt genomfört i juli och sedan ska detaljritningar tas fram för ett flerbostadshus på varje tomt. Ambitionen är att detaljritningarna ska vara klara i december och att första huset ska vara klart i Augusti 2020.

Förväntat återbetalningstid på detta lån är 18 månader. När det är klart för byggnation så finns det ett intresse för ett mycket större lån från Naventure för flerbostadshusen, dock är det ingen förpliktelse att vara med på det senare lånet bara för att man är med på det första.

[wowslider id="18"]

Detaljer om lånet

Minsta investeringsbelopp: 10000 SEK per investerare

Teckningstid för investering: Juni 2017

Total storlek på det begärda lånet: 160000 SEK

Återbetalningstid: 1,5 år

Årlig ränta: 6% (8% från Dorato därav behåller Naventure 25% som arvode)

Skäl för låneansökan: Förvärv av tomter för att i nästa steg bygga fastigheter på dessa tomter