Globe Cab Services Ltd är ett transport- & logistikföretag. Det erbjuder transport- och logistiktjänster till företag och privatpersoner. Det siktar på att bli det ledande och mest pålitliga transportföretaget bland Internationella organisationerna verksamma i Nigeria, statliga myndigheter och organisationer samt för privatpersoner och turister.

De huvudsakliga intäkterna kommer förnärvarande från fordonsuthyrning (taxitjänst med bil med förare) och transportarrangemang kring konferenser.

Specialiteten är att erbjuda dessa tjänster med väl utbildade och engagerade förare i väl underhållna fordon som inte bara underlättar rörligheten för klienterna från plats till plats, utan betjänar dem på ett sätt som bidrar till deras framgång och välbefinnande. Globe Cabs uttrycker sitt uppdrag som “att bidra till framgång för sina kunder genom att tillhandahålla enastående professionell transport- och logistiktjänster“.

Globe Cabs har mycket hög efterfrågan på sina tjänster och behöver investeringar för att öka fordonsflottan från 16 till 50 bilar under de kommande tre åren. Från senare delen av  2016 siktar man också att inrätta en verkstad for lättare underhåll och service av de egna och andra kunders bilar.

[wowslider id=”7”]

Läs mera om Global Cabs i dokumentet med företagspresentation på länken nedan (på engelska):

Globe Cabs företagspresentation

Dokumentet innehåller följande kapitel:

  • Company presentation
  • Vision/Mission
  • Main revenue streams
  • 12- ­36 months objectives
  • How does your business contribute to a flourishing local community?
  • Environmental sustainability
  • Missional
  • Financial performance
  • Risk Analysis
  • Details of the loan

Detaljer om lånet

Minsta investeringsbelopp: 10000 SEK per investerare

Teckningstid för investering: December 2015

Total storlek på det begärda lånet: 150000 SEK

Återbetalningstid: Ursprungligen 1 år, men har förlängts enligt ömsesidig överenskommelse

Årlig ränta: 16% (20% från Global Cabs därav behåller Naventure 20% som arvode)

Skäl för låneansökan: Förvärv av begagnad taxibil.