Grönsaksfarm under utveckling

Företaget är relativt nystartat med affärsidén att bedriva kommersiell grönsaksproduktion av tomater i växthus men också på öppna fält, baserat på hydroponisk odlingsteknik. Den främsta målgruppen för företagets högkvalitativa produkter är den Nigerianska medelklassen. Det finns planer på att utöka med paprika, gurka och sallad längre fram.

Företaget verkar i samma region som huvudstaden Abuja i Nigeria. I regionen är det en återkommande brist på grönsaker, främst tomater för sex månader per år som sammanfaller med regnperioden. Detta beror på att de lokala bönderna, som är de största producenterna av grönsakerna, inte kan inte producera under regnperioden. Detta ger företaget ett gyllene tillfälle eftersom de kan använda sina växthus och teknik för att producera när andra inte kan, och dra nytta av det höga marknadspriset under denna period.

Företaget bidrar till utvecklingen i regionen genom att ge utbildning och arbete till både de som redan har god utbildning men också utvecklingsmöjlighet för dem som som endast har lägre utbildning genom att träna/utveckla dem inom området av moderna, hållbara och goda jordbruksmetoder.

Trots att jordbruket i Nigeria omfattar omkring 40% av Nigerias BNP och sysselsätter över 70% av den produktiva arbetskraften så odlas endast 40% av landets över 84 miljoner hektar åkermark. Företagets mål är att bedriva ekonomiskt lönsamt jordbruk genom att balansera mellan effektiv och produktiv produktion men samtidigt ta miljöansvar och verka för hållbar utveckling.

[wowslider id=”17″]

 

Läs mera om MIGS i dokumentet med företagspresentation på länken nedan (på engelska):

MIGS företagspresentation

Dokumentet innehåller följande kapitel:

 • Company presentation
 • Vision/Mission
 • Main revenue streams
 • 12- ­36 months objectives
 • How does your business contribute to a flourishing local community?
 • Environmental sustainability
 • Missional
 • Financial performance
 • Risk Analysis
  • Fire
  • Diseases and pests
  • Security
  • Corruption
 • Details of the loan

 


Senaste nyhetsbrevet

MIGS nyhetsbrev april 2023

 

Arkiv nyhetsbrev

Nyhetsbrev från MIGS där växthusen nu är under uppbyggnad, se MIGS VEGETABLES FARM UPDATE 2015-12-18

Nyhetsbrev från MIGS där växthusen nu är nästan klara och 15000 tomatplantor är planterade, de första spirar, se MIGS Vegetables Farm – Nyhetsbrev 2016-03-29.

Nyhetsbrev från MIGS från december 2016 där vi kan glädjas åt växande verksamhet även om det fortfarande är i  ett uppstartskede, se Nyhetsbrev Manpan 2016kv4

Nyhetsbrev från MIGS från våren 2017. Året började bra men sen kom först stark hetta och därefter  kraftiga stormar som slet sönder växthuset, se MIGS VEGETABLE FARM – nyhetsbrev 2017 våren

Nyhetsbrev från MIGS från sensommaren 2017. Information om hur växthuset ska lagas med nytt material som leverantören är väldigt tillmötesgående och bjuder på men Manpan står för fraktkostnaden. Här finns också ett förslag på att passa på och samtidigt investera i ytterligare ett växthus som kan sampackas med ersättningsmaterialet, se MIGS VEGETABLE FARM – nyhetsbrev 2017Q3

Nyhetsbrev från MIGS från november 2017. Leverans av nylonbeklädnad och andra reservdelar till det skadade växthuset är på gång från leverantören och sampackat med det nya växthuset. Manpan har förberett grunden för det nya växthuset och nya grödor är på tillväxt, se MIGS Vegetable farm Nov 2017

MIGS Nyhetsbrev okt 2020

Uppgifter om lån

Storlek på begärt lån: $ 100000

Önskad återbetalningstid: 5år

Skäl för låneansökan: Utrustningskostnad, kostnader och omkostnader för verksamheten under första året.
2015-12-23 Naventures investerare har hittintills bidraget med 500 kSEK som har täckt kostnaden för växthus och att sätta dem på plats men MIGS behöver ytterligare ca 200 kSEK för inköp av plantor, plantbäddar, löner till personal m.m. tills intäkterna kommer från odlingarna i slutet av våren 2016

2016-03-25 Konstruktion är nästan klar och växthusens beklädnad planeras ske inom en snar framtid. Frön till 15.000 växter har planterats för några veckor sedan och spirar nu som plantor. Förväntad skörd i juni / juli med ca 8-10 kg/planta